Normativa volta ás aulas baixo o entorno Covid-19 para o curso 2020-2021

  • Guía inicio do curso escolar 2020-2021

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Guia-inicio-curso_v7.pdf

  • Protocolo xeral de adaptación ao contexto Covid-19 para o curso 2020-2021 nos centros de ensino non universitario de Galicia

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-xeral_v_04_11_2020.pdf

  • Protocolo de prevención da transmisión do Covid-19 nos comedores nos centros de ensino non universitario de Galicia

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-prevencion-transmision-do-Covid-19-nos-comedores-escolares-de-centros-de-ensino-non-universitario-v_16_09_2020.pdf

  • Protocolo de prevención de transmisión do Covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-prevencion-de-transmision-do-Covid-19-no-alumnado-con-necesidades-educativas-especiais-para-o-ambito-educativo-v_16_09_2020.pdf

  • Protocolo de prevención de transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-prevencion-de-transmision-da-Covid-19-nas-actividades-extraescolares_v_04_11_2020.pdf

  • Recomendacións sobre a ventilación nos centros educativos no contexto da Covid19

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Recomendacions-sobre-a-ventilacion-nos-centros-educativos-no-contexto-da-Covid19_v_04_11_2020.pdf

  • Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros educativos non universitario de Galicia

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/11/Plan-de-Continxencia-ante-peches-de-aulas-ou-centros-educativos-no-contexto-da-Covid-19-nos-centros-educativos-non-universitario-de-Galicia_v_02_11_2020.pdf

  • Orde pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0598-161120-0003_gl.html

  • Instruccións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con convivintes vulnerables

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/12/instruccions-para-a-atencion-educativa-ao-alumnado-vulnerable-ou-alumnado-con-convivintes-vulnerables-para-o-curso-2020-2021.pdf

  • Instruccións relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia

https://www.fedanpas.gal/wp-content/uploads/2020/12/instrucions_para_o_uso_dos_servizos_educativos_dixitais_corporativos_para_sinatura_0.pdf