GUÍA PARA UN USO NON SEXISTA DA LINGUAXE E CRITERIOS PARA USO DA LINGUA

 A- Guía para un uso non sexista da linguaxe

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oix/descargas/linguaxe_non_sexista_publicado_WEB_USC.pdf

ÍNDICE
0 INTRODUCIÓN. .…………………………………………………………………………………

4 1 POR QUE É NECESARIA A LINGUAXE NON SEXISTA? ……………………….

4 2. FÓRMULAS PARA FUXIR DA LINGUAXE SEXISTA …………………………….

5 2.1. Xenéricos e colectivos ……………………………………………………………………

5 2.2 Pequenos cambios na redacción con grandes efectos ……………………..

6 2.3. As dobres flexións …………………………………………………………………………

7 2.3.1. Que elementos se ven afectados polas dobres flexións? ……………..

7 2.3.2. Orde de presentación de ambos os xéneros na dobre flexión ……….

7 2.3.3. Con que elementos realizaremos a concordancia? ………………………

8 2.4. Barra, guión ou arroba ……………………………………………………………………

8 2.4.1. A barra ………………………………………………………………………………….

8 2.4.2. A arroba ………………………………………………………………………………..

8 2.5. Tratamento …………………………………………………………………………………….

9 2.6. Feminización das profesións ………………………………………………………….

9 3. TRABALLANDO OS TEXTOS: CONSIDERACIÓNS SOBRE A NOSA PROPOSTA ………………………………………………………………………………………..

10 3.1. Texto normal ………………………………………………………………………………..

10 3.1.1. Vida universitaria …………………………………………………………………..

10 3.2. Outros textos (tradicionais) …………………………………………………………..

11 3.2.1. Textos normativos …………………………………………………………………

11 3.2.2. Textos científicos …………………………………………………………………..

11 3.2.3. Formularios (impresos, solicitudes…) ……………………………………….

12 3.2.4. Cartelaría …………………………………………………………………………….

12 3.3. Outros textos: os correos electrónicos …………………………………………

12 4. PARA UTILIZAR E SABER MÁIS… ……………………………………………………

13 ANEXOS …………………………………………………………………………………………….


B- Criterios para uso da lingua
http://www.udc.es/export/sites/udc/snl/_galeria_down/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf