Directiva RL

A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral.
Está formada por: presidente, vicepresidenta, secretaria, tesoureira e vogais, designados pola Asemblea Xeral.

Presidente
Alberto M. Caldas Mosquera

Vicepresidenta
Montserrat Canosa Vigo

Secretaria
Susana Torres Lista

Tesoureira
Benilde Rama Esmorís

Vogais:
Xosé Antón de la Fuente Subiela
Patricia Bernárdez Couto
Pilar Cambón Pin
María José Rodríguez García
María Belén Puebla Escudero
Julia Reymundez Arijón