Directiva RL

A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, dacordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral.

Presidenta:

Montserrat Canosa Vigo

Vicepresidenta (coordinadora do Camiño SenLímites):

Digna Ferreiro Bello

Secretaria:
Susana Torres Lista

Tesoureira – administradora:

María Belén Puebla Escudero

Vogais:

Patricia Bernárdez Couto

Pilar Cambón Pin

María José Rodríguez García

Julia Reymundez Arijón

Benilde Rama Esmorís

Xosé Antón de la Fuente Subiela