Contacto Camiño SenLímites

Correos electrónicos do Camiño SenLímites:

fedanpas@gmail.com

teléfonos:

616344660 (Digna – coordinadora do Camiño SenLímites)

679457105 (Antón – presidente da Federación de ANPAs)