Comisión de Atención á Diversidade

A Comisión de Atención á Diversidade está formada polas seguintes persoas:

Susana Trillo López

Amparo Pazos Cerviño

Montse Canosa Vigo

Xosé Antón de la Fuente Subiela

Claudia Bajo Susany

Mayka Cacheiro Lado

Noemi Cubeiro Rodríguez

María Pilar Rivas Mallo

África Albertí de Mas

Montserrat Martínez Gómez

Isabel Castillo Martín

Matilde Pensado Nieto

Benilde Rama Esmorís

Julia Reymúndez Arijón

Pablo Balsas Barbeira

Melania Liñeiro García

María Rei Vilas

Martín Varela Dourado

Alba Alcázar Villaverde

Manuel Pan Collazo

Érica Ordóñez Pardo