Category: Programa de patios

programa que fomenta a convivencia escolar no centro porque son un mecanismo de prevención da conflitividade e o acoso escolar e inculcan entre os estudantes valores como o respecto á diversidade, a igualdade, a non discriminación, e promoven a resolución pacífica de conflitos.

Iniciamos os contactos cos representantes políticos do noso pobo. De que imos falar? 2

Iniciamos os contactos cos representantes políticos do noso pobo. De que imos falar?

Como acordamos na última asemblea da federación,  as ANPAs da Costa da Morte imos manter  conversas coas organización políticas con representación na Costa da Morte e Xallas. Os partidos políticos serán os encargados de...

1

A federación de ANPAs da Costa da Morte presentou aos centros educativos o PROGRAMA DE PATIOS

    Trátase de lograr que o alumnado con dificultades para a relación social consiga habilidades básicas para o achegamento aos seus iguais, que sexan receptivos a propostas de xogo dos seus compañeiros, que...