Daily Archive: Marzo 9, 2016

Lei de protección do menor e actividades nas ANPAs 0

Lei de protección do menor e actividades nas ANPAs

En que lle afecta ás ANPAs a publicación da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia que, entre outras, modificou a Lei Orgánica 1/1996,...