Daily Archive: Maio 12, 2013

Informacións varias 0

Informacións varias

–          Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130510/AnuncioG0164-030513-0008_gl.html –          ORDE do 26 de abril de 2013 pola que se establecen...