Daily Archive: Marzo 9, 2013

Vaia escándalo: as razóns de que non se dote de profesorado suficiente de AL, PT e Orientación no Ensino Público 0

Vaia escándalo: as razóns de que non se dote de profesorado suficiente de AL, PT e Orientación no Ensino Público

Están aparecendo  noticias que nos amosan a razón de que non se atendan as necesidades específicas e non se dote de profesorado especialista suficiente de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapeutica e Orientadores nos...