Daily Archive: Decembro 14, 2012

0

A constitución da federación de ANPAs da Costa da Morte na prensa escrita

Esta federación (en constitución) basease no principio de igualdade de todas as ANPAS que a integran, podendo ser membros dela todas as asociacións de nais e pais dos alumnas e alumnos que cursan estudios...